بیاین با هوای ده ما مشورت کنین یه ذره گرم شه، مثلا یه بیست درچه اینا، سرماشم بره پیش هرکی گرمشه خنکی دوست داره:دی
الان مثلا تعطیلم، هرروز یه گوشه ای چسبیدم به وسایل گرمایشی :| دوچرخه سواری تعطیل بیرون رفتن در حد اقل :| ‎· SaeedTheGiraffe ?