وارد فرفر نشده دایرکت داشتم، تو دِی واز عه گود دی :)))))
کو چی چی:))) ‎· مستانه
کلا چندروز خوش دایرکتی داشتم جات خالی:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
کپی پیستش کن:))) ‎· مستانه
دایرکت های شما در صندوق امن قلب من باقی خواهند ماند :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?