وارد فرفر نشده دایرکت داشتم، تو دِی واز عه گود دی :)))))
کو چی چی:))) ‎- مستانه
کلا چندروز خوش دایرکتی داشتم جات خالی:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
کپی پیستش کن:))) ‎- مستانه
دایرکت های شما در صندوق امن قلب من باقی خواهند ماند :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?