هر از چندی دوستان و آشنایان به من میگن ای بابا این چه وضع برخورد بود، اصلا طرفو تحویل نگرفتی، خیلی سرد برخورد کردی، بعد من همیشه شوکه میشم، من یه جور برخورد دارم، با همه این وسط نمیدونم چجوری به این نتیجه رسیدن که من کسیو تحویل گرفتم یا نگرفتم :| بعدم دستم میندازن هی :))
حسن خلق داشته باش ‎· shompi
به نظر خودم دارم :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
سعه صدر داشته باش ‎· hadi
@saeedgreen: رو حرف من حرف زدی باز:))) ‎· shompi
هادی به نظر خودم خیلی سعه ی صدر هم دارم :)) برا همینه که شگفت زده میشم ازین انتقاد ‎· SaeedTheGiraffe ?
@shompi کجا؟ کو؟ من نبودم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
کلا ادم درونگرایی هستی نه سعید؟ ‎· مستانه
آره، حسابی ‎· SaeedTheGiraffe ?