خیلی حرفا دارم بزنم، بعدا در مرحوم فرفر علیه الرحمه خیلی کامل و جامع گفتمشون، دلم نمیاد تکراری بگم، نمیشه هم شخم زد:| بلاروزگاریه:دی
حرف جدید برامون بزن:)))حالا نه اینکه من اونا رو خوندم:))) ‎· shompi
آخه تغییر بنیادی ای نکردم که حرفام هموناس :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: من نخوندم ‎· shompi
هر از چندی کپی میکنم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?