برم بخوابم:| به خودم قول دادم مثلا خوابمو مرتب کنم :| صب ساعت میذارم پاشم، ولی کی پامیشه صب :| الان مثلا من خوابم
منم قرص خواب خوردم ولی گیج نشستم اینجا، بریم اقا، همه بریم، شب خوش :** ‎- آرزو
شب خوش :* ‎- SaeedTheGiraffe ?