بفرمایین چایی با خامه عسلی ساخت خودم:دی
یاممم ‎- نیالا
نوش جان ‎- Mamad
ینی چی؟ خامه توی چایی؟ ‎- سو:دی
یعنی چی؟؟ چای رو با خامه مینوشی ؟:| ‎- murmurous
كوفتت بشه:)) ‎- shompi
نوش جان :) ‎- Mahdi
@nialak @mirzaie @mahdiebrahimi1 ممنون :) :دی نوش جان شد واقعا:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@sooooodi تو چایی که نه، خامه عسل رو که زدم بعدش چایی زدم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@murmurous گریم هیلد ازین ورا؟ :دی در ادامه بگم که در انتها چایی و خامه در کنار هم در معده ام غنودند:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@shompi دلت میاد ؟ زرافه به این گلی :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: اگه ديگه چايي برات درست كردم تك خور ‎- shompi
هم خامه دارم هم عسل بیا مخصوص خودت درست میکنم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
نوش جان:))) ‎- murmurous
خیلی ممنون:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?