یکی بیاد منو از برق بکشه :)))
:)))) ‎- مستانه
كشيدنت يا من بيام؟:)) ‎- shompi
تو هروقت بیای خوبه عخشم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
:))) برقتون چند ولته ؟ ‎- Mamad
220 :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?