واقعا آهنگای فرانسوی یه سطح کاملا متفاوتی از موسیقین که من بهش عادت داشتم، این چندسالی که توشون میگردم خیلی خوش گذشته