من یک سری آزمون بوآی باز و بسته ی خاص خودم دارم، با اونا آدمارو میسنجنم، بعضی وقتا پیش میاد که من هنوز آزمونو شروع نکرده افرادی هستن که جوابای درستو نشونم میدن، این افراد همانا کسانی هستند که عاقبت دوستان عزیزم میشن:دی فقط خودشون در ابتدا نمیدونن :))) یادش بخیر در مرحوم فرفر که تازه اومده بودم کلی شگفت زده شده بودم که چطور میشه بیش از یکی دو نفر تو جمع پاسخگوی آزمون هام باشن :)))
از ما هم امتحان ميگيري استاد؟:" ‎· Seety
استاد عرض کردم بعضیا مهلت نمیدن :" ‎· SaeedTheGiraffe ?
من من چی؟ ‎· murmurous
گریم هیلدی دیگه :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
الان از ما ازمون گرفتی یعنی؟:)))) ‎· shompi
خودت چی فک میکنی؟:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
تو کاری به فکر من نداشته باشد شجاعانه اعتارف کن ‎· shompi
ها شجاعانه میگم که آره، از همه ی کسایی که میخوام باهاشون صمیمی شم میگیرم:دی پارتی بازی نداره :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
بزنم نصفت کنم؟مگه ما موش ازمایشگاهی توییم :)))بعدشم ما باید تو جریان قرار بگیریم این نقض حقوق ماس ‎· shompi
به نظرم همه همینکارو میکنن منتها مدلشون فرق داره:دی بعدم وقتی تو پابلیک کاریو انجام میدی حقیو نقض نکردی، اسمایلی کسی که کلی درس راجع به آزمایش کردن رو مردم پاس کرده :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: زشته کارت خجالت بکش باید خسارت منو بدی:))) ‎· shompi
متاسفانه هنوز باهات رودربایستی دارم شومپی :))) اسمایلی خجالت کشیدن مثلا:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: خسارت به صورت مالی عه از چی خجالت می کشی تو اونوقت؟:))) ‎· shompi
نه یه پاسخ مناسبی داشتم روم نشد بگم :))) خسارت مالی رو هم از رو همون پولام بردار خودت :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?