این گودریدز هی میگه بیا برا سال 2016 چالش خوندن کتاب راه بنداز، من همینجوریش عذاب وجدان کم خونی دارم، همین مونده که اینم هی یادم بندازه چقد نخوندم :))))
اخیرا کتابارو میخونم و یادم میره اضافه کنم اونجا:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
من یه چالش قابل دسترس گذاشتم که میدونم ازش جلو میزنم اینطوری استرس هم نمی گیرم :)) ‎· ardvisoor
اونم دوست ندارم، حس میکنم دارم کم کاری میکنم باز :))) بعد این گودریدز کتاب تکراری رو حساب نمیکنه که بازم قبول نیس:)) سال نو که شد یه هو گفت انقد صفحه خوندی، من شوکه شدم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
:))) ‎· ardvisoor