من برم روننت رو ببینم و برگردم:دی فعلا:)
ديدي؟ ‎- هانا
بله الانم صاف اومدم شام:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: شام چی خوردی؟ ‎- shompi
یه عالمه مخلفاته تو کاسه های کوچولو ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: من اون مدلی سیر نمی شم :))) ‎- shompi