من برم روننت رو ببینم و برگردم:دی فعلا:)
ديدي؟ ‎· هانا
بله الانم صاف اومدم شام:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: شام چی خوردی؟ ‎· shompi
یه عالمه مخلفاته تو کاسه های کوچولو ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: من اون مدلی سیر نمی شم :))) ‎· shompi