در مورد شیرینی ها هم بگم که همه شونو دوست دارم ، در راسشون باقلوا و قطاب میدرخشن البته:دی
از بچگی عید که میشد از من تعهد میگرفتن که تا اتمام تعطیلات و عید دیدنی ها به غارت شیرینی های خونه اهتمام نورزم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?