یه حضور غیاب کنین ببینم در چه وضعه فرفر:دی
حاضر ‎· MaryaM
غایب ‎· رفیع
خب یه حاضر داریم یه غایب دونفرم از راهرو نگاهمون میکنن:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
پخ ‎· shompi
علیک پخ :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: پخ علکم ‎· shompi
:'' ‎· آویسا
@shompi علیک پخ علکم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
من هستم ولی حال نداررم تصمیم دارم تو رخت خواب بمونم ‎· نیالا
آرش علیک دالی :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@nialak نیالا چرا حال نداری؟ :| ‎· SaeedTheGiraffe ?