اینجا اصلا عادت ندارم جدی باشم، کامنت جدی گذاشتن سختمه :)))) جاش تو زندگی واقعی بیش از هشتاد درصد کسایی که میشناسم جلوی من خجالت میکشن فوش بدن و معمولا خیلی جدی و آرومم :))))
خیلی جدی و آرم فش میدند ؟ جمله کامل نیست :دی ‎- Mahdi
چرا دیگه، یک جمله اینه که اونا جلو من فوش نمیدن، یکی دیگه این که من خیلی جدی و آرامم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
زندگی مجازی الزاما شبیه زندگی واقعی نیست. النته برای من مجاز و واقعی یکیه :) ‎- Mahdi
تو زندگی واقعی با اون بیست درصده اینجوریم که اینجام :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen خوبه حداقل ۲۰% هست :) ‎- Mahdi
من كلا جدي ام حواست باشه:د ‎- shompi
@mahdiebrahimi1 خیلی اندکه که با کسی صمیمی و نزدیک بشم خب:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@shompi شومپی ام تو جدیت هم عالیه :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
من فکر میکنم اینجوری بهتره. وقتی تو دنیای واقعی اونجوری هستی به یه برک ازش احتیاج داری ولی کلا خودم هم همینم و ترجیح میدم روی نرم و نازکم و دنیای مجازی ببینه ولی دنیای اطرافم نه ‎- نیالا