من برم دوچرخه سواری:دی خوشگل بمونید
الانم رسیدم کافه از صبونه م عکس میذارم :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?