میگم نظر شما چیه؟ بشینم یه کتاب نخونده ی جدیدو شروع کنم به خوندن ، بشینم اون دوتا کتابی که وسط خوندنشونم رو تموم کنم یا مرور سالیانه ی ارباب حلقه هامو شروع کنم؟ پ.ن: نظر نگارنده به گزینه ی آخر نزدیک تره:دی
March 16, 2014 - Comment - Like - Share لیتل در شب سرد زمستانی, $in@ ســــــــــــینا, گیص فرفرون Ҩҩ and 5 other people liked this نیمه خونده ها رو تموم کن - Pun1shm3nt 13 more comments دوره ی امسالمو شروع کردم هابیت رو تموم کردم اوایل یاران حلقه م:دی - -سعید همیشه سبز -؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
ایناها پارسال یه همین حول و حوشا بود که شروع کرده بودم:دی الانم مشغول هابیتم :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
بشين ماراتن ديدن ارباب حلقه ها :دي ‎· هانا
خوندنش که باحال تره:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
دومی ‎· نیالا
آیم آل اباوت کتاب نخونده‌ی جدید ‎· MaryJuana Bigharar
آیم آل اباوت اینجوینگ د پراسس آو ریدینگ:دی بی ایت نوو اور اولد:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
همینجا با ما باش..حوصله داری عامو ‎· min00t
الان که اینجام:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
لطفا تکراری نخان :( لط فن ‎· آویسا
نیم شه که :( سالی یه بار رفقای قدیمیو نیگا میکنم خب ‎· SaeedTheGiraffe ?