دنبال این فیدم بودم، باشد بسیار شخم بزنم:دی
long_hair_feed.jpg
رزرو زرافه ای ‎- SaeedTheGiraffe ?
شخم روشنگرانه ‎- SaeedTheGiraffe ?
اسمايلى چپ چپ نگاتون كردند ‎- بــــــــــاران!
:)))‌هههه ‎- MaryaM
یک شعر مفصلی هم در مذمت جنایت جنگی سراییده بودم در مرحوم فرفر، اگه خواستین اون رو هم در فیدی مجزا براتون میذارم، ترجیع بندشم این بود : بی فکر و ناگهان بکشی موی بی گناه ... فردا که روی آینه بینی چه سود از آه؟ :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
شخم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
بازم شخم :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
برو بابا :)‌)‌موی کوتاه نعمته ‎- MaryaM
دو ساعاته دارم لایک بالایی رو میزنم :)) ‎- حوسین
@mimbs موی بلند عشقه :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@hosein1 :))))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
آخرين بار برا من شخم زدى:دى ميخواستم موهامو كوتاه كنم البته الان ديگه مالكيت موهامو واگذار كردم دست خودم نيست كوتاشون كنم :دى ‎- اسرین
به به مهره ی سوخته شدی؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?