دنبال این فیدم بودم، باشد بسیار شخم بزنم:دی
long_hair_feed.jpg
رزرو زرافه ای ‎· SaeedTheGiraffe ?
شخم روشنگرانه ‎· SaeedTheGiraffe ?
اسمايلى چپ چپ نگاتون كردند ‎· بــــــــــاران!
:)))‌هههه ‎· MaryaM
یک شعر مفصلی هم در مذمت جنایت جنگی سراییده بودم در مرحوم فرفر، اگه خواستین اون رو هم در فیدی مجزا براتون میذارم، ترجیع بندشم این بود : بی فکر و ناگهان بکشی موی بی گناه ... فردا که روی آینه بینی چه سود از آه؟ :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
شخم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
بازم شخم :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
برو بابا :)‌)‌موی کوتاه نعمته ‎· MaryaM
دو ساعاته دارم لایک بالایی رو میزنم :)) ‎· حوسین
@mimbs موی بلند عشقه :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@hosein1 :))))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
آخرين بار برا من شخم زدى:دى ميخواستم موهامو كوتاه كنم البته الان ديگه مالكيت موهامو واگذار كردم دست خودم نيست كوتاشون كنم :دى ‎· اسرین
به به مهره ی سوخته شدی؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?