نظرتون چیه برم یه چایی دیگه راه بندازم؟:دی
زیر سیگاری رو هم بیار ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
بستنی هم بیار ‎- shompi
سیگاری نیستم که:دی، شومپی برا دندون ضرر داره چایی و بستنی پشت هم:دی بذار یه نیم ساعت دیگه :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
من چایی نخواستم که ‎- shompi
میدونم ولی بستنی تهنا تهنا؟:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
سلام ، من رفیق ناباب هستم سعید :)))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@saeedgreen: بستنی رو باید تنها خورد ‎- shompi
آرش بعد یه عمر مجردی زندگی کردن رفیق ناباب روم اثر نداره :))))) علیک سلام :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@shompi نع دوتایی خوشمزه تره :پی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: من وقتی بستنی می بینم هیچ دوست و اشنایی نمی شناسم:)) ‎- shompi
چه تفاهمی :))) من بستنی دولیتری رو تنهایی میرم بالا:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: بترکی ایشالا:))) ‎- shompi
برای چی؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?