به نظرم بین آهنگای انگلیسی و فرانسوی سلین دیون تفاوت از زمین تا آسمونه، انقد فرانسه هاش بهترن
پرفروش ترین خواننده ی تاریخ فرانسه س ‎· SaeedTheGiraffe ?