از صبح خوابالویم، برم چایی بخورم یا دراز بکشم؟ یا که چی؟
بخواب :دى ‎· بــــــــــاران!
ساقه طلایی بخور:)) ‎· نآمیرآツ
میخوابم به زودی:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
ندارم که:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
چایی بخور ‎· Jasmine
چایی هم تو برنامه م هست نغمه :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
دروغ ميگه ساقه طلايى چيه تو گلو ادم گير مى كنه ‎· بــــــــــاران!
پس از طرف منم بخور. اینجا یه چایی به من نمیدن. :( ‎· Jasmine
بــــــــــاران فرقی به حال من که نداره، ساقه طلاییم کجا بود :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
نغمه چرا خب؟ برم با نیالا دعوا کنم؟:دی چایی خیلی مهمه ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: اره بابا هیشکی هوا ما رو تو این غربت نداره ‎· Jasmine
نغمه نکنه بچه کوچیکه ای تو هم؟ :| آخ آخ آخ نیالا بیا پاسخگو باش :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen آره دیگه چه کنم. من بیچاره. دلم واسه خودم سوخت ‎· Jasmine
بیچاره خوبه نهارمو میاره. Lol ‎· Jasmine
ته تغاری بودن خیلی سخته، بین در، دان دت:دی ناهار میاره ولی برات چایی نمیاره، مثل اینه که برا یکی ماشین بخری ولی تایر براش نخری :))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
سعید کشتهء اون کامپریسپونتم:))) برو بچه از این راه دور فتنه نکن ‎· نیالا
نیالا ته تغاریز شود ستیک توگدر :))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
Ya ke chi :)) ‎· Shepherd