برا من واژه آموختن خیلی راحته، خودم میشینم برا خودم انقد یاد میگیرم که بعضیاشو اصن استفاده هم نمیکنم، ولی گرامر رو تنهایی یاد گرفتن خیلی سختمه، خیلی تنبلیم میاد:دی ای کاش بلد بودم خودمو گول بزنم گرامرم به راحتی واژه یاد میگرفتم
من برعکسم -_- ‎- sousan
سوسن مثلا گرامر آلمانی برات راحت تر از واژه هاشه؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
من سختمه واژه حفظ کنم ینی خنگ شدم :\ ولی گرامرش راحتتره واسم ‎- sousan
گرامر سخت نیستا، تنبلیم میاد :( نمیشینم تمرین پیدا کنم حل کنم، هی یه نوک میزنم تا دفعه ی بعدی ‎- SaeedTheGiraffe ?
منم ‎- ardvisoor
من دقیقا نفرت دارم از تمرین حل کردن خصوصا گرامر ‎- Aliusha
آلی من حتی نفرت هم ندارم :)) تنبلیم میاد:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?