من بنده ی آن دمم که آبدارچی گوید : یک چای دگر بگیر و من نتوانم:دی
خیام با مقادیری تدخیل و تصرف:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?

2015-2016 Mokum.place