وقت خواب است و مرا فنجانی از چایی نماند ... گر بخسبیدم مرا با چای بیدارم کنید :دی شب بخیر
احساسم میگه که تو از کتدر استفاده میکنی بسکه چایی میخوری. چون هیچ کس نمیتونه اینقدر لیکویید بخوره و همش تو دستشویی نباشه ‎- نیالا
میرم و میام :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@nialak: :))))) ‎- Mamad
میرم و میام رو خوندم میریام. گفتم میریام کجاست اینجا من نمیبینمش؟=)))) ‎- نیالا
تا چند ساعت پیش بود ‎- SaeedTheGiraffe ?
Bidarsho barat chaee ofordam khan dada:d ‎- Shepherd
@shepherd آبجییییییییییییی چاییت سرد نشه بیا بزنیم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?