وقت خواب است و مرا فنجانی از چایی نماند ... گر بخسبیدم مرا با چای بیدارم کنید :دی شب بخیر
احساسم میگه که تو از کتدر استفاده میکنی بسکه چایی میخوری. چون هیچ کس نمیتونه اینقدر لیکویید بخوره و همش تو دستشویی نباشه ‎· نیالا
میرم و میام :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@nialak: :))))) ‎· Mamad
میرم و میام رو خوندم میریام. گفتم میریام کجاست اینجا من نمیبینمش؟=)))) ‎· نیالا
تا چند ساعت پیش بود ‎· SaeedTheGiraffe ?
Bidarsho barat chaee ofordam khan dada:d ‎· Shepherd
@shepherd آبجییییییییییییی چاییت سرد نشه بیا بزنیم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?