راستی همصدا گفت بهتون بگم پشت سد فیلتر مونده، سلام رسوند گفت بتونه میاد
سلام برسون ‎- shompi
رسوندم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: سلامت باشي ‎- shompi
برات بوس فرستاد شومپی :دی :* گفت سلامت باشی:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: تو رو خوداااا واااي تاحالا كسي بوسم نكرده بود:د ‎- shompi
@shompi بس که همه رو با دمپایی دنبال میکنی:دی کلی رو سر من زخم ایجاد کردی :| ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: كلت و نشون بده كو زخم هاااان كو ‎- shompi
ایناها شومپی اکم ، اسمایلی کله ی گرامی را جلو آوردن:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: زخم نيس برق هم مي زنه حتي:)) ‎- shompi
اونم کار خودته، کچلم کردی :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: حالا ببين بازم عيب و ايرادي داري بنداز گردن من:)))) ‎- shompi
خیلی تنبلم من، نظر خودت چیه شومپی؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: تنبلي ايراد نيست:)))اسمايلي يه تنبل تر از خودت ‎- shompi
بش بگو با هات اسپات بیاد کار می کنه اون ‎- Aliusha
@shompi تفاهم فواره میزنه اصن :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@aliusha میگم آلی ‎- SaeedTheGiraffe ?
ها تو از همصدا چرا و چجوري خبر داري اصلا؟!!! ‎- هانا
خب فرفر که داشت مرحوم میشد مسیر های ارتباطی دیگه ایجاد کردیم با خیلی از بچه ها:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
سلام منم برسون ‎- min00t
اومد خودش الان:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
سلامت باشی مینو جان :دی ‎- همصدا