راستی همصدا گفت بهتون بگم پشت سد فیلتر مونده، سلام رسوند گفت بتونه میاد
سلام برسون ‎· shompi
رسوندم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: سلامت باشي ‎· shompi
برات بوس فرستاد شومپی :دی :* گفت سلامت باشی:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: تو رو خوداااا واااي تاحالا كسي بوسم نكرده بود:د ‎· shompi
@shompi بس که همه رو با دمپایی دنبال میکنی:دی کلی رو سر من زخم ایجاد کردی :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: كلت و نشون بده كو زخم هاااان كو ‎· shompi
ایناها شومپی اکم ، اسمایلی کله ی گرامی را جلو آوردن:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: زخم نيس برق هم مي زنه حتي:)) ‎· shompi
اونم کار خودته، کچلم کردی :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: حالا ببين بازم عيب و ايرادي داري بنداز گردن من:)))) ‎· shompi
خیلی تنبلم من، نظر خودت چیه شومپی؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: تنبلي ايراد نيست:)))اسمايلي يه تنبل تر از خودت ‎· shompi
بش بگو با هات اسپات بیاد کار می کنه اون ‎· Aliusha
@shompi تفاهم فواره میزنه اصن :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@aliusha میگم آلی ‎· SaeedTheGiraffe ?
ها تو از همصدا چرا و چجوري خبر داري اصلا؟!!! ‎· هانا
خب فرفر که داشت مرحوم میشد مسیر های ارتباطی دیگه ایجاد کردیم با خیلی از بچه ها:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
سلام منم برسون ‎· min00t
اومد خودش الان:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
سلامت باشی مینو جان :دی ‎· همصدا