پارسال بود که نشستم همه ی آن شرلی هارو پی دی اف کردم و خوندم از اول، بعد به این کوتیشن رسیدم، خیلی هم دوستش میدارم:دی
kindred_spirits.png
اینم تگ مخصوص کوتیشنام:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
:) ‎· MaryJuana Bigharar
@maryjuana دتس وای:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen آی فیگرد :))‏ ‎· MaryJuana Bigharar
:)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
تو چه خوره اي هستي ديگه ‎· هانا
هانا خب یازده سالم بود که فارسی خونده بودمش، گفتم بشینم اصلشو بخونم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?