وقتی دوان دوانی میکنم همش احساس گوییدو تو هشت و یک دوم بهم دست میده :))))
رزرو زرافه ای ‎- SaeedTheGiraffe ?