نظرتون راجع به چایی عسل چیه؟:دی برم خودمو انگیزه دار کنم که میخوام کلی مطلب بنویسم :دی
شیرعسل رو ترجیح میدم ‎- خانوم میم
شیر عسل هم خوبه ولی چایی نداره متاسفانه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?