در راستای فید حسنی، به نظر من غیر از تهران که همه ی امکانات کشور توش متمرکز شده، تو ایران لاهیجان و شیراز بهترین جاها برای زندگین
من از تبریزم تعریف زیاد شنیدم ولی خوب ترکی بلد نباشه کسی سخته. ‎· Aliusha
تبریز فکر کنم برای تبریزیا خیلی شهر خوبی باشه ‎· SaeedTheGiraffe ?