هوای ده ما:دی
weather.png
رزرو زرافه ای ‎· SaeedTheGiraffe ?
:|||||| ‎· ardvisoor
كوفتتون بشه اصلا :دي ‎· هانا
امروز خیلی بهتر بود:دی بعد مدتها با تیشرت تو خونه گشتم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
من الان رفتم بدنم رو با سشوار گرم کردم :| ‎· sousan
۲۳ درجه ‎· MaryaM
سوسن هیچی دوش آب داااغ نمیشه، تا عمق آدمو گرم میکنه ‎· SaeedTheGiraffe ?
@mimbs رطوبت چقدره؟ امروز برا ما به هشتاد و پنج درصد رسیده بود ‎· SaeedTheGiraffe ?
قبلش حموم بودم ولی یخ زدم :| آخه یه هفته خونه نبودم اتاقم یخچاله ‎· sousan
چه معنی داره دختر جوون یه هفته خونه نباشه؟:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
شما ببخشید دیگه :دی ‎· sousan
تازه الان دو نقطه دی گذاشتی که یعنی دندوناتم معلومه، نچ نچ نچ:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?