امروز فیس بوک اولین عکسای بلاد کفرم در پنج سال پیشو نشونم داده میگه بیا خاطراتتو ببین، هعی مرا زلف درازی بود روزی هعی
وزنت؟ ‎- shompi
دیشب هم تو هاردم یه سری عکس که فکر میکردم با مرگ مرحوم لپ تاپ منهدم شدن رو پیدا کردم از همون دوران، بازم هعی زلف عزیزم هعی ‎- SaeedTheGiraffe ?
وزنم؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
اون موقع وزنت چقد بوده؟:))) ‎- shompi
چاقتر بودی؟ ‎- shompi
نه دیگه، فرقی نکردم :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
زلف بر باد دادی وزن نداشته مگه اسمایلی تازه کردن داغ دل:)))) ‎- shompi
هعی هعی هعی :)))) واقعا بهم خوش میگذشت یادش بخیر ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: هعی هعی الان هم خوش بگذرون خب ‎- shompi
یادش بخیرو برا موهام گفتم :)) وگرنه الانم خوش میگذرونم در حد خودم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: مو می خوای چه کار کلاه بزار سرت سخت نگیر زندگی رو ‎- shompi
موی بلند دوست دارم خب :))) البته کچلی هم اذیتم نمیکنه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?