جاتون خالی مرغ ِ تو مایه ی اسفناج خوابونده زدم ناهار، بعدشم چایی تیرامیسو، عکس نگرفتم چون گناه دارین:دی
نوش جون :) ‎- بــــــــــاران!
خیلی ممنون:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
گوشت بشه به تنت:)) ‎- shompi
قربونت شومپی :))) وایسا این کارم تموم شه میرم رژیم چاقی میگیرم قشنگ گوشت میشه به تنم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
من یبار قیمه درست کردم تا یه هفته دنبال شوهر میگشتم،الان سعید باید یه ماهی دنبال شوهر بگردیا ‎- نآمیرآツ
من که درست نکردم :))) رفتم کافه برام درست کردن :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
چاي تيراميسو چيه ديگه؟؟؟ ‎- ترانه لایف
چای که چای است، تیرامیسو یک جور کیک است که با چای صرف می شود:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
منظورش چاى با تيراميسو نرگس... به زبون دهاتشون گفت :))) @narges-esf ‎- بــــــــــاران!
عه میدونین که من کیلی کیلی سختمه فاارررسی صوبت کرد :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
تيراميسو رو كه ميدونم چيه :))) فكر كردم چاي با طعم تيراميسو منظورته مثلن ‎- ترانه لایف
نه همون طوری که بـــــــــــــــــــــــــاران گفت، چایی با تیرامیسو:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?