بعد از بهار، قسمت محبوب سال برای من از ده اسفند تا عیده، خیلی خوبه، البته در بلاد کفر اصلا حس نمیکنیش که خیلی تلخه