واقعا این ژو دسن آهنگاش تا عمق آدم میره، من همه ش دنبال آهنگ جدیدم چون تقریبا همه ی آهنگاشو گوش دادم، ولی هر از چندی یه سر میشینم فقط ژو گوش میدم و سرشار از لذت میشم، چقدم زود فوت شد حیف شد
سعید ازت راضی نیستم! خوب شیر کن ما هم گوش بدیم تنها خور :| ‎· Mamad
هعی ممد تو مرحوم فرفر اکثر بهتریناشو گذاشته بودم، الانم یکی شونو میذارم اینجا، فقط میون این همه دلبر ببینم کدومو بذارم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
دلبر دلبر دلبــــر :))) ‎· بــــــــــاران!
بـــــــــــاران :))))))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@azadehgh65: دلبرم ! دلبر ! خانه خرابم کرد رو بذار :))) فرانسوی میخونه اینو؟ :)))) ‎· Mamad
اره ديگه ترجمه شده به فرانسه :)) ‎· بــــــــــاران!