من برم شام:دی
كوجا حالا تشريف داشتيد :))) ‎· بــــــــــاران!
زنگ زد :)) مبارکه ‎· Mamad
فردا هم کارت سعید در یم اد فک کنم:)))) ‎· shompi
از من دوماد درست نمیشه خیالم راحته :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
چي خوردي؟ ‎· هانا
یه چیزی تو مایه های پیتزا:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?