من برم شام:دی
كوجا حالا تشريف داشتيد :))) ‎- بــــــــــاران!
زنگ زد :)) مبارکه ‎- Mamad
فردا هم کارت سعید در یم اد فک کنم:)))) ‎- shompi
از من دوماد درست نمیشه خیالم راحته :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
چي خوردي؟ ‎- هانا
یه چیزی تو مایه های پیتزا:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?