چه خبر؟ :دی
گت ول سون سعید :))))))))) جاست کیدینگ ‎- Afarin
آفی :))))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
سلامتی ‎- خانوم میم
سلامتی :دی ‎- همصدا
خبرا که مطمئنن پیش شماست :)))) ‎- Mamad
ممد بگو منم با خبر شم چه خبری باید داشته باشم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?