چه خبر؟ :دی
گت ول سون سعید :))))))))) جاست کیدینگ ‎· Afarin
آفی :))))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
سلامتی ‎· خانوم میم
سلامتی :دی ‎· همصدا
خبرا که مطمئنن پیش شماست :)))) ‎· Mamad
ممد بگو منم با خبر شم چه خبری باید داشته باشم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?