در نبودم هم رونوشت داشتم هم دایرکت، اصن اشک از چشمانم جاریه :)))
آرش دیوارامو همه رو نه کردم :))) حالا باید ده کنمو عزا گرفتم :))) دونه ای سه ملیون:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?