بیاین یه گزارش دوره ای بدین ببینم در چه وضعین:دی
هوووم من دیشب برا اولین بار استیج دیدم ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
مجرد و پراکنده ‎· Mamad
@arash چه کاری بود حالا:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@mirzaie مجرد که درد مشترکه، پراکنده چرا؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
چنتا آهنگ خراب کردن در مدتی که مجبور بودی؟ :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
شلوغ شلوغ شلوغ ‎· ardvisoor
@saeedgreen کلا ریده بودن ، با شهرام خیلی حال کردم فک کنم دارم عاشقش میشم :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@ardvisoor شما که در آستانه ی سفرین، ولی این شلوغیا خوبه، خوش بگذره :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
سيم اولد شت :)) ‎· MaryJuana Bigharar
سه بیَن او مووِز؟ :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?