احتمالا امشب برم دد پول رو ببینم:دی سینمای مسخره ی ما د هیت فول ایت رو نیاورد :| باید دانلود کنم ببینمش