چای را باید در لیوان آن ورش پیدا نوشید :دی
اره خداییش ... اصن حس چای خوردن نداره غیر از این باشه ‎- خانوم میم
دقیقا:دی تازه دم هم باید باشه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
خیر ‎- MaryJuana Bigharar
من دوست ندارم تو شيشه اى... حس خوبى ندارم بهش ‎- بــــــــــاران!
دقت کنی میبینی که حتی برای خواستگاری هم در فرهنگ ما چایی رو تو استکان اونورش پیدا میریزن:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
اصنم زيبايى بصرى هم تو ليوان شيشه اى نداره ‎- بــــــــــاران!
ما چايى نميديم به خواستگار :))) ‎- بــــــــــاران!
همه ی رنگ و جلاش تو لیوان اونورش پیدا معلوم میشه، خیلیم داره:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
نمى خوووووام ‎- بــــــــــاران!
بیا به ما بپیوند:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
من نمى پيوندم... از همينجا ما راهمون سوا ميشه ‎- بــــــــــاران!
چرا راهمون سوا شه، همه از چایی لذت میبریم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?