چای را باید در لیوان آن ورش پیدا نوشید :دی
اره خداییش ... اصن حس چای خوردن نداره غیر از این باشه ‎· خانوم میم
دقیقا:دی تازه دم هم باید باشه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
خیر ‎· MaryJuana Bigharar
من دوست ندارم تو شيشه اى... حس خوبى ندارم بهش ‎· بــــــــــاران!
دقت کنی میبینی که حتی برای خواستگاری هم در فرهنگ ما چایی رو تو استکان اونورش پیدا میریزن:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
اصنم زيبايى بصرى هم تو ليوان شيشه اى نداره ‎· بــــــــــاران!
ما چايى نميديم به خواستگار :))) ‎· بــــــــــاران!
همه ی رنگ و جلاش تو لیوان اونورش پیدا معلوم میشه، خیلیم داره:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
نمى خوووووام ‎· بــــــــــاران!
بیا به ما بپیوند:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
من نمى پيوندم... از همينجا ما راهمون سوا ميشه ‎· بــــــــــاران!
چرا راهمون سوا شه، همه از چایی لذت میبریم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?