هیچ میدونین این شعر : پسر کو ندارد نشان از پدر ... تو بیگانه خوانش مخوانش پسر، کجای شاهنامه س و کی میگه و چرا میگه اینو؟:دی اسمایلی آزمونک شاهنامه ای:دی
خیلی زرنگی ها :)) این اصن توی شاهنامه نیست و مال فردوسی نیست :)) ‏ ‎· MaryJuana Bigharar
شرط ببندیم؟:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
نه. من کلا تا به چیزی یقین نداشته باشم شرط نمی‌بندم :)) ولی تو د اکستنت آو مای نالج این از این بیت‌ها بود که ملت به فردوسی منسوبش می‌کردن ولی مال فردوسی نبود. مثل چند تای دیگه. حالا اگر این طور نیست بگو ببینیم :))‏ ‎· MaryJuana Bigharar
افسوس ، هیشکی با من شرط نمیبنده :( :)))، این رو مهراب کابلی، توی داستان زال و رودابه، در واکنش به منوچهر که تصمیم به حمله به کابل میگیره تا یه وقتی زال که از خانوداه ی پهلوانانه با دختر مهراب که نواده ی ضحاکه ازدواج نکنه، میگه، میگه که مگه من چی از بابابزرگم ضحاک کم دارم؟ باس حالشونو بگیرم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
اگر لینک کامل این تیکه رو داری بده ببینم ‎· MaryJuana Bigharar
گشتم دوتا نسخه، ولی یه بیت با مضمون مشابه داشتن، مثل نسخه ی چاپی خودم نبودن که این بیت بود :| :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
بیت مشابه این بود : پسر کو ز راه پدر بگذرد دلیرش ز پشت پدر نشمرد ‎· SaeedTheGiraffe ?
دقیقن :))) باهات شرط بسته بودم حالت گرفته شده بود :))‏ ‎· MaryJuana Bigharar
نه خب بالاخره که یه روز برمیگردم خونه و نسخه ی چاپیمو میارم و برنده میشم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
صبر کن ببینم لینک مرتبط پیدا می کنم برات ‎· MaryJuana Bigharar
دیدم، عجب پس اینم بیت منسوبه، اون یکی بیت مشهورشم میگن منسوبه :| برید و درید و شکست و ببست .. یلان را سر و سینه و پای و دست :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
اوهوم :)) افسرده شدى يا دارى شكر مى‌كنى شرط نبستم؟ :))٠ ‎· MaryJuana Bigharar
بیشتر افسرده شدم :))) ولی خب خوشحالم که شرط هم نبستم، با این که در دیوان چاپ شده خوندم، نسخه ش معتبر نبوده :| :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
منم میدونستم :))) ‎· Vivavida
:)))) دیر شد دیگه :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?