باز دوباره انتخابات نزدیک شد جو فرفر داره عوض میشه، میگم باز امنیتی نشه اینجا هم بخوام پرایوت شم :| داشتیم زندگیمونو پس از مرگ اینجا ادامه میدادیما:دی
راحت باش . اینجا ظرفیت ها بالاست :)) اتفاقی که باید ، رخ میده ... ‎· Mamad
ظرفیت ها بالاست، من ظرفیتم ته کشیده :))) بحث سیاسی میبینم در میرم:دی یه زمانی ملتو میشوندم باهاشون بحث پر حرارت میکردم :))) الان پیر شدم دیگه حسش نی:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: هاید کن ! فول هاید نه هاااا :)) همون ی دونه رو هاید کن ‎· Mamad
باید از کسی بدم بیاد که هاید کنم، رفقارو که نمیشه هاید کرد :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?