درسته که من الان پاشدم و هنوز حتی چایی نخوردم، ولی شما بیاین بگین چه خبر؟:دی
دیگه دیر شد چاییمم ریختم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
ساعت چنده دقیقا؟ ‎- بــــــــــاران!
فکر کنم یک دو بود:دی یاد نیست:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
هیچ , مشق مینویسیم :| ‎- Shiva
@shiwa آخ آخ منم باید مشق بنویسم :( ‎- SaeedTheGiraffe ?
شب بخیر ‎- نآمیرآツ
@saeedgreen: یک و دو ظهر؟ ‎- بــــــــــاران!
بله:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
علیک شب بخیر ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: به قول نامیرا باید بهت بگیم شب بخیر :)) ‎- بــــــــــاران!
تازه هنوز مشق و اینا دارم به ساعت خواب معمولیم نرسیدم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?