درسته که من الان پاشدم و هنوز حتی چایی نخوردم، ولی شما بیاین بگین چه خبر؟:دی
دیگه دیر شد چاییمم ریختم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
ساعت چنده دقیقا؟ ‎· بــــــــــاران!
فکر کنم یک دو بود:دی یاد نیست:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
هیچ , مشق مینویسیم :| ‎· Shiva
@shiwa آخ آخ منم باید مشق بنویسم :( ‎· SaeedTheGiraffe ?
شب بخیر ‎· نآمیرآツ
@saeedgreen: یک و دو ظهر؟ ‎· بــــــــــاران!
بله:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
علیک شب بخیر ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: به قول نامیرا باید بهت بگیم شب بخیر :)) ‎· بــــــــــاران!
تازه هنوز مشق و اینا دارم به ساعت خواب معمولیم نرسیدم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?