در این اندیشه بودم که چقدر از خودم خوشم میاد، بعد یادم افتاد حافظ هم اینجوری بوده، هی خودش خودشو تحویل میگرفته، راضی به زحمت بقیه نبوده :)))) حالا برم یه ذره خودمو تو آینه ببینم لذت ببرم:دی
ای نارسسیست پررو ‎· نیالا
نیالا پریز می سام مور :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?