اینجا اتاق تخصصی زدن جواب نمیده، وگرنه یه اتاق مخصوص انیمه و مانگا باید میزدم:دی مثلا چنتاتون وان پیس رو دنبال میکنین؟ تقریبا هیچ :دی
عروس خانووم برا چی به جوون مردم میخندی؟ :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
کلا چند نفریم مگه اینجا که روم هم می خوای بزنی:)) ‎- shompi
واقعا شومپی :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
وان پیس دوست ندارم. باز فری تیل بهتر بود ‎- Myri∂m
عرووس خانوم كيه؟ ‎- بــــــــــاران!
کایزوکو رو مگه میشه دوست نداشت؟ :او :))، فری تیل هم پیگیری میکنم خب، اتفاقا همین نیم ساعت پیش آخرین چپتر ریلیز شده شو خوندم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
بــــــــــاران ما مگه برا چند نفر کارت عروسی درست کردیم؟ :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
تو روحت :))) ‎- بــــــــــاران!
قربانت :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?