در دوران دانشجویی، یکی از شادترین لحظات من اون لحظه ایه که تب های اینرتنتو که راجع به موضوع نوشته م بودن رو میبندم و کارم تموم میشه، آخیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییش تموم شد:دی throughout my life as a student, some of the happiest moments are the times when I close all research related tabs and say: IT'S FINALLY OVER, now's the time for me to go cycle and chill :D
الانم میرم دوچرخه سواری خوش بگذره :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
عاخ عاخ دوچرخه سواری دوس دارممم ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
اصلا یه وضعی خوبه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
خب ، رفتم و برگشتم:دی چایی و تیرامیسوی سنتی خودمم زدم:دی well, there and back again, cycling felt great and i had my usual Tea and Tiramisu :D ‎· SaeedTheGiraffe ?