میخواستم با چایی بیام پیشتون ولی استیجه که :| :دی
الان با قهوه اومدى؟ :))) ‎- بــــــــــاران!
با چای اومدم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
خو ربطش به استيج چيه؟ تو كه با چايى اومدى :))) ‎- بــــــــــاران!
نبودى سعيد خان؟ ‎- بــــــــــاران!
من میام شماها حواستون جای دیگه س:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
سرماخوردم همه ش خوابم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
نه حواسمون بهت هست :)) ‎- بــــــــــاران!
بهتر نشدى؟ ‎- بــــــــــاران!
سرباخوردی؟:)) ‎- shompi
یه سوپ برام درست کنین حواستون بهمه زودتر خوب شم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
شومپی هنوز به مرحله سربا نرسیدم:دی :))) فعلا سینه و گلوم گرفته:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
خو الان سوپ اماده است بيا بخور ببينم چه جورى مياى؟ :))) ‎- بــــــــــاران!
من سرماخورده پاشم با این حالم کجا بیام؟:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
راست ميگى تو زحمت نكش، سوپ خودش مياد پيشت :پى ‎- بــــــــــاران!
به به :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?