میخواستم با چایی بیام پیشتون ولی استیجه که :| :دی
الان با قهوه اومدى؟ :))) ‎· بــــــــــاران!
با چای اومدم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
خو ربطش به استيج چيه؟ تو كه با چايى اومدى :))) ‎· بــــــــــاران!
نبودى سعيد خان؟ ‎· بــــــــــاران!
من میام شماها حواستون جای دیگه س:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
سرماخوردم همه ش خوابم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
نه حواسمون بهت هست :)) ‎· بــــــــــاران!
بهتر نشدى؟ ‎· بــــــــــاران!
سرباخوردی؟:)) ‎· shompi
یه سوپ برام درست کنین حواستون بهمه زودتر خوب شم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
شومپی هنوز به مرحله سربا نرسیدم:دی :))) فعلا سینه و گلوم گرفته:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
خو الان سوپ اماده است بيا بخور ببينم چه جورى مياى؟ :))) ‎· بــــــــــاران!
من سرماخورده پاشم با این حالم کجا بیام؟:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
راست ميگى تو زحمت نكش، سوپ خودش مياد پيشت :پى ‎· بــــــــــاران!
به به :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?