سرماخوردگی یه نکته ی مثبت داره برا من، اونم اینه که مثل خرس میتونم بخوابم:دی شده روزی دوتا هشت ساعت بخوابم:دی
الانم دارو رو که بخورم میرم دراز بکشم ست دوم رو شروع کنم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
چای هم زیاد بنوش :دی ‎- همصدا
همصدا جان به نظرت من چای کم مینوشم؟:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
نه. منظورم اینه که بیشتر بنوش. برای سرماخوردگی خوبه :دی ‎- همصدا
قطعا همینطوره:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?