سرماخوردگی یه نکته ی مثبت داره برا من، اونم اینه که مثل خرس میتونم بخوابم:دی شده روزی دوتا هشت ساعت بخوابم:دی
الانم دارو رو که بخورم میرم دراز بکشم ست دوم رو شروع کنم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
چای هم زیاد بنوش :دی ‎· همصدا
همصدا جان به نظرت من چای کم مینوشم؟:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
نه. منظورم اینه که بیشتر بنوش. برای سرماخوردگی خوبه :دی ‎· همصدا
قطعا همینطوره:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?