نوبتی هم باشه نوبت چیه؟:دی
چايى :)) ‎· بــــــــــاران!
اینقدر چایی رو یاد این بچه نندازین:دی ‎· Aliusha
آفرین بــــــــــاران!:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
آلی پس چی یادم بندازن؟ :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
چیزای دیگه:دی ‎· Aliusha
@saeedgreen: صبح داشتم تو شوش ميگشتم، هى ليوان ميديدم يا تو مى افتادم ‎· بــــــــــاران!
خوب شدی سعیدکم؟ ‎· shompi
@aliusha با مثال بگویید لطفا:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
باران به به خرید لیوان ؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
شومپی ام نه هنوز سرماخورده م :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: زمانش زیاد شد که خوب شو دیگه ‎· shompi
هعی ههی منم امیدوارم زوودتر خوب شم ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: يه فنجون شيشه اى بزرگ گرفتم به ياد تو، ديگه بعدشم نتونستيم و زنگ زدن و ما هم سريع رفتيم بيمارستان ‎· بــــــــــاران!
ای بابا، خیر باشه ‎· SaeedTheGiraffe ?