نوبتی هم باشه نوبت چیه؟:دی
اینقدر چایی رو یاد این بچه نندازین:دی ‎- Aliusha
آفرین بــــــــــاران!:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
آلی پس چی یادم بندازن؟ :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
چیزای دیگه:دی ‎- Aliusha
@saeedgreen: صبح داشتم تو شوش ميگشتم، هى ليوان ميديدم يا تو مى افتادم ‎- بــــــــــاران!
خوب شدی سعیدکم؟ ‎- shompi
@aliusha با مثال بگویید لطفا:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
باران به به خرید لیوان ؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
شومپی ام نه هنوز سرماخورده م :| ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: زمانش زیاد شد که خوب شو دیگه ‎- shompi
هعی ههی منم امیدوارم زوودتر خوب شم ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: يه فنجون شيشه اى بزرگ گرفتم به ياد تو، ديگه بعدشم نتونستيم و زنگ زدن و ما هم سريع رفتيم بيمارستان ‎- بــــــــــاران!
ای بابا، خیر باشه ‎- SaeedTheGiraffe ?