یه چایی بخورم بعد بخوابم:دی come now, Time for tea
giphy_(2).gif
نوش جان :) ‎- Mahdi
بح بح خیلی هم عالی ‎- farahnaaz
ممنون مهدی جان، خیلی کم پیدا شدیا، اصلا نیستی سر به سرت بذاریم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@farahnaaz اصلا یه وضعی:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen همین دور و بر هستم :)) ‎- Mahdi
این که عسله ! :)) ببین چه غلیظه ! ‎- Mamad