یه چایی بخورم بعد بخوابم:دی come now, Time for tea
giphy_(2).gif
نوش جان :) ‎· Mahdi
بح بح خیلی هم عالی ‎· farahnaaz
ممنون مهدی جان، خیلی کم پیدا شدیا، اصلا نیستی سر به سرت بذاریم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@farahnaaz اصلا یه وضعی:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen همین دور و بر هستم :)) ‎· Mahdi
این که عسله ! :)) ببین چه غلیظه ! ‎· Mamad