دیشب بعد یه هفته درست تونستم بخوابم، امروزم خیلی بهترم :دی شماها چطورین؟:دی
خوشا به حالت ‎- Myri∂m
شومام سرما خوردی و از زندگی افتادی؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
من الان خیلی وقته سرما خوردم :)) ‎- Myri∂m
ای بابا :| :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
خوبيم خبري هم نيست:دي ‎- mozhgankh
قربونت ، خدا رو شکر بهتری :) ‎- Mamad