دیشب بعد یه هفته درست تونستم بخوابم، امروزم خیلی بهترم :دی شماها چطورین؟:دی
خوشا به حالت ‎· Myri∂m
شومام سرما خوردی و از زندگی افتادی؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
من الان خیلی وقته سرما خوردم :)) ‎· Myri∂m
ای بابا :| :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
خوبيم خبري هم نيست:دي ‎· mozhgankh
قربونت ، خدا رو شکر بهتری :) ‎· Mamad